sk de

Korektúry

Vyhotovený preklad je podrobený korektúre, za ktorú si neúčtujeme zvláštny príplatok. Korektor sa zameriava na všetky možné chyby (gramatické, štylistické, odborné), takže výsledkom je text, ktorý nepotrebuje ďalšiu úpravu. Keďže je text pri našej práci podrobne preskúmaný, pokiaľ v ňom narazíme na formálne či logické nezrovnalosti, ktoré ste si možno ani vy nevšimli, upozorníme vás na ne poznámkou, zaslanou s vyhotoveným prekladom.

Ak máte záujem o korektúru textu, ktorý nebol vyhotovený našou prekladateľskou agentúrou, ponúkame vám jej vyhotovenie ako samostatnú službu.

Predtlačová korektúra

Ako napovedá sám názov, ide o druh kontroly textu pred tlačou, teda už po zalomení grafikom do jeho výslednej podoby. Cieľom je odstrániť prípadné preklepy, chyby jazykovej sady ( namiesto písmena), doplniť chýbajúce písmená či opraviť nesprávne rozdelené slová na konci riadkov. Ak máte záujem o predtlačovú korektúru textu, ktorý nebol vyhotovený prekladateľskou agentúrou VERBA, ponúkame vám jej vyhotovenie ako samostatnú službu.

Korektúry