sk de

Manažment kvality

Pracovné postupy na zabezpečenie kvality prekladu

Ak sa neviete rozhodnúť, či je agentúra VERBA tou správnou voľbou pre vás, odporúčame vám dať si vyhotoviť skúšobný preklad. Nič vás to nebude stáť a je to najlepší spôsob ako sa presvedčiť, či kvalita, štýl našej práce a komunikácie s vami zodpovedá vašim predstavám.

Práca na Vašom preklade začína výberom vhodného pracovného tandemu prekladateľ – korektor. Preto je veľmi dôležité, aby ste nám hneď na začiatku poskytli vzorku textu alebo uviedli jeho zameranie. Po vyhľadaní možných podkladov, slovníkov či prekladových pamätí začne práca na samotnom preklade. Všetci naši prekladatelia majú vysokoškolské vzdelanie a minimálne 5 rokov praxe v oblasti prekladov. Ich nábor prebieha nepretržite a je podmienený vyhotovením vstupných testov.

Prekladateľská agentúra

Vyhotovený preklad je podrobený korektúre, za ktorú si neúčtujeme zvláštny príplatok. Korektor sa zameriava na všetky možné chyby (gramatické, štylistické, odborné), takže výsledkom je text, ktorý nepotrebuje ďalšiu úpravu. Keďže je text pri našej práci podrobne preskúmaný, pokiaľ v ňom narazíme na formálne či logické nezrovnalosti, ktoré ste si možno ani vy nevšimli, upozorníme vás na ne poznámkou, zaslanou s vyhotoveným prekladom.

V závere, pred odoslaním prekladu, je tento ešte raz skontrolovaný po formálnej stránke, kontrolujú sa čísla, kompletnosť prekladu a text sa upraví graficky podľa zadania, takže vo finálnej podobe klient dostane identický text, ale v inej jazykovej mutácii. Ak máte záujem o korektúru textu, ktorý nebol vyhotovený nami, ponúkame vám jej vyhotovenie ako samostatnú službu.