sk de

Prečo agentúra...

...a nie sused, čo mal cudzí jazyk 4 roky na strednej?

Doslovnosť

Mnohí prekladatelia sa dopúšťajú pomerne častej a hrubej chyby – doslovne, slovo za slovom prekladajú všetko ako roboty, bez citu a elementárnej logiky. Výsledkom je však mŕtvy a nezaujímavý text, často pre čitateľa nepochopiteľný.

Preto odporúčame dôverovať profesionálom!

Štylistika Slovenského Jazyka

Veľké písmená na začiatku slov „Slovenského Jazyka“ sú zámerom. Taká je štylistika napríklad anglického jazyka, ktorá však v slovenskom texte nemá miesto.

Preto odporúčame dôverovať profesionálom!

Lokalizácia

Naozaj iba rodený hovorca ovláda jazyk a pozná kultúrne osobitosti svojej krajiny tak dokonale, aby pochopil správne výpovedný odkaz textu.

Tak napríklad:

  • Castor oil artist nie je žiadny umelec, ktorý „fičí“ na ricínovom oleji, ale lekár.
  • Bear With Ears nie je medveď s ušami, ale policajt vysielačkou spojený s ostatnými.
  • Active citizen nie je aktívny občan, ale úplne obyčajná ... voš.

Tiež iba odborník a profesionál bude vedieť, ako hospodári ten, kto “gazduje zo šafľa do šechtára”, že človek nemusí “mať pod klobúkom” výlučne iba vlasy či lysinu, alebo vám nemusia „komentovať“ nový sveter tí, ktorí vám povedia, že vás “husto tkali”.

Preto odporúčame dôverovať profesionálom!

Správne formátovanie textov

V prekladateľskej agentúre VERBA dbáme o to, aby ste dostali vyhotovený preklad či skorigovaný text správne formálne upravený. Keďže základnou účtovnou jednotkou je jedna normostrana, teda text, ktorého rozsah je 1800 úderov, nejde o žiadnu „formalitu“. Nesprávne upravený text môže cenu zbytočne navýšiť. Medzerník je síce najväčším klávesom na klávesnici, použiť ho však viackrát za sebou nie je správne.

V dnešnom svete silnej konkurencie zohrávajú úlohu často úplné maličkosti, ktoré rozhodnú v prospech jedného pred druhým. Teda napríklad i „pevná medzera“, teda medzera, ktorá nedovolí, aby váš text obsahoval dátumy, spojky, iniciálky mien či tituly a priezviská, čísla a jednotky v skratke na dvoch samostatných riadkoch a veľa ďalších zásad správneho formátovania dodá textu profesionálny charakter. Túto službu Vám ponúkame aj samostatne, bez väzby na preklad.

Preto odporúčame dôverovať profesionálom!

C.A.T. (Computer Aided Translation)

Softvérové programové nástroje na podporu prekladu, ktoré pracujú na princípe takzvanej "prekladovej pamäte". Požiadavka na použitie tohto spôsobu prekladu je zatiaľ obvyklá najmä od zahraničných klientov. Ideálne využitie C.A.T. nástrojov je pri prekladoch textov s rovnakým zameraním. Zaručená je terminologická jednotnosť prekladov vyhotovených teraz, i o päť rokov. Okrem toho sú takto vyhotovené preklady cenovo výhodnejšie a ich dodanie rýchlejšie.

Preto odporúčame dôverovať profesionálom!