sk de

Tlmočenie

...so zabezpečením tlmočníckej techniky

Konzekutívne tlmočenie je dávno využívaným a najpoužívanejším spôsobom tlmočenia. Využíva sa pri dorozumení malého počtu zúčastnených alebo na menších konferenciách s malým počtom účastníkov. Jeho výhody sú v tom, že k nemu nie je potrebná technika (špeciálne kabíny, slúchadlá), mínusom – nevyhnutné pauzy v prejave hovoriaceho, aby tlmočník mohol preložiť fragment reči.

Tlmočenie môže byť jednosmerné i obojsmerné. Obojsmerné tlmočenie si vyžaduje umenie rýchlo sa preorientovať z jedného jazyka na druhý a tiež nevyhnutnú perfektnú znalosť oboch jazykov. Preto nie je zvláštnosťou, ak si na obchodné stretnutie zoberie každá strana svojho tlmočníka. Eliminuje sa tým riziko nesprávnej interpretácie a následného nesprávneho pochopenia na minimum.

Simultánne tlmočenie je známe od Norimberského procesu z roku 1945. Vôbec prvýkrát sa použil tento spôsob vzhľadom na nutnosť prekladať naraz do niekoľkých jazykov (nemčina, angličtina, francúzština a ruština).

Celý článok nájdete tu: http://www.sochorek.cz/cz/pr...

Tlmočenie